Project in Lithuania, Vilnius. Designer: Kristina Lastauskaitė-Pundė